VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

W dniu 28 września 2017 roku uczniowie klas II - VII wzięli udział w VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Akcja miała zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób oraz do nadrobienia "tabliczkowych" zaległości po wakacjach.Głównym organizatorem akcji jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz ze Szczecinka, wyłączny wydawca kart Grabowskiego. Po zarejestrowaniu się na stronie Internetowej www.wmtday.org. otrzymaliśmy licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji. Organizator Główny udostępnił nam materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Akcja była nagłośniona tydzień wcześniej podczas lekcji przez nauczycieli uczących matematyki i nauczycieli klas trzecich. Ponadto na korytarzu na gazetce pojawiły się informacje związane z tym dniem. Uczniowie w naszej szkole zdawali egzamin pisemny polegający na uzupełnieniu pięciu przykładów tabliczki mnożenia w ciągu trzech minut. Każda osoba, która zdała egzamin pisemny otrzymywała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację.Ponadto w szkole wśród uczniów klas czwartych, którzy zdali egzamin pisemny został zorganizowany konkurs na "Mistrza Tabliczki Mnożenia".Uczniowie zmagali się z różnorodnymi zadaniami związanymi z mnożeniem, które zaczerpnięte zostały z książki Andrzeja Grabowskiego "Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia" - część II. Mistrzem Tabliczki mnożenia w klasie czwartej została Magdalena Słodyczka. Gratulujemy!

Konkurs przygotowały i przeprowdziły nauczycielki matematyki:Hanna Kardaś-Wicher i Agata Kyc. Dziękujemy.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok. Powrót na stronę główną.