Strony
 

Stacja Szkoły Podstawowej Nr 9
w Zakopanem
 

Stacja Narciarska Harenda współpracuje z naszą szkołą od momentu powstania. Dzięki tej Spółce  uczniowie naszej szkoły mogą co roku, w czasie sezonu zimowego  korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych  (wyciągi i sztuczne lodowisko) za częściową odpłatnością.
W okresie ferii zimowych uczniowie korzystają z urządzeń nieodpłatnie.

Należy wspomnieć, że wspólnie organizujemy Dzień Sportu podczas którego uczniowie pod okiem instruktorów odbywają trening.
Dziękujemy Panu Prezesowi Wojciechowi Strączkowi za pomoc.