dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


 
  o szkole...
  kadra
  kalendarz - terminy
  dokumenty
  zapisz dziecko do szkoły
  cyberprzemoc
  Jan Kasprowicz
  szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   najlepsi uczniowie
   lektury
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   moje prawa i obowiązki
   statut szkoły
   dokumenty
   nasze pasje
   indywidualizacja
   nauczania
   Informacje RR
   wyniki
   świetlica szkolna
   zajęcia w soboty
   zespół góralski
   poszerzony pr. WF
   Klub Narciarski
   Klub Europejski

   SPTJK
   Parafia
   Kamieniec
   Stacja Harenda- Wyciągi

  Zamówienia publiczne


0 |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52| 53|54|55|56|57|58

1959 - powołanie Komitetu Budowy Szkoły o otwarcie szkoły .

  15 marca odbyło się zebranie mieszkańców Harendy, na którym wyłoniono Komitet Budowy Szkoły w następującym składzie: przewodnicząca - Maria Kasprowiczowa, zastępcy- Stanisław Chyc - Kuros, Stanisław Wrona członkowie - Jan Żarski, Jan Witek, Franciszek Chyc, Jan Król Wojtków, Władysław Stoch, Stanisław Jarząbek, Władysław Lasak. Postanowiono wnieść do Komitetu budowy Tysiąclecia prośbę o przydzielenie funduszy na budowę. Zobowiązano się do wykupienia parceli. Komitet rozpoczął organizowanie funduszy na budowę i poszukiwanie sponsorów. Szkołę  budowano przez pięć lat.

28 listopada 1965 roku dokonano uroczystego otwarcia szkoły. Na otwarcie przybyły córki Jana Kasprowicza: Anna Jarocka i Anna  Małaszyńska oraz  wizytator okręgu szkolnego, Przewodniczący Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta  i inne ważne osobistości. Po części oficjalnej odbyły się występy chóru dziecięcego, występ góralski i krakowski. Na początku szkoła posiadała siedem sal lekcyjnych, dwie pracownie , świetlicę, zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne z natryskami, bibliotekę, pokój lekarski, salę gimnastyczną. Na Patrona Szkoły wybrano Jana Kasprowicza, który rozsławił Harendę osiedlając się tutaj oraz jako dowód wdzięczności jego żonie Marii Kasprowiczowej, która od początku była zaangażowana w sprawę budowy szkoły.

Dyrektorem szkoły został Marian Milan, który kierował placówką do roku 1976.
W skład pierwszej Rady Pedagogicznej weszli: Maria Czarniak, Maria Karpiel, Andrzej Król, Janina Milan, Mieczysław Rapacz. Rozpoczęły działalność: Szkolny Klub Sportowy, SKO,PCK, Samorząd Uczniowski. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych zaczęło działać Koło Miłośników Podhala19976/2010

1976/77
Dyrektorem szkoły została Danuta Babicz. Szkoła zorganizowała I Zlot Szkół im.Jana Kasprowicza.

1979/1980
Dyrektorem szkoły został mgr Jan Wciśliński, który kierował placówką do roku 1990.

1990/1991
Dyrektorem szkoły został mgr  mgr Piotr Kyc , który kieruje  placówką do dzisiaj .

W roku 1990 szkoła obchodziła swoje 25 Lecie. Po raz pierwszy obchodzono rocznicę uroczyście. Zaproszono wielu gości ,m.in.: senatora Franciszka Bachledę-Księdzulorza oraz byłych dyrektorów - Mariana Milana i mgr Jana Wciślińskiego.

W dniach 23-25 października miał miejsce VIII Zlot Szkół Kasprowiczowskich na Harendzie. Historia zlotów szkół kasprowiczowskich rozpoczęła się na Harendzie w 1977r. Od tego czasu zorganizowano siedem spotkań. Gospodarzami zlotów były szkoły podstawowe i średnie z całej Polski. W VIII Zlocie wzięły udział delegacje ze szkoły nr 10 z Inowrocławia, nr1 z Kruszwicy, Kwidzyna, nr 10 z Ostrowa Wlkp., Piotrkowi Kujawskiego, nr 83 z Wrocławia. Przyjechała również młodzież i nauczyciele z I LO w Inowrocławiu, XV LO w Łodzi I i LO W Raciborzu. Reprezentowane były także: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i Ognisko Związku Podhalan. W czasie Zlotu przeprowadzono m.in. konkurs poetycki, zorganizowano wycieczkę pieszą szlakiem im. Jana Kasprowicza , goście Zlotu pojechali na wycieczkę autokarową po Podhalu i Spiszu, jak również obejrzeli występ Zespołu Góralskiego "Mała Harenda".

1996/1997
  Delegacja szkoły wzięła udział w XI Zlocie Szkół Kasprowiczowskich w Raciborzu.
  Dyrektor szkoły Piotr Kyc zorganizował w czasie wakacji kolonie dla dzieci powodzian z Lewina Brzeskiego. Ponad 100 dzieci z opiekunami przebywało w naszej szkole przez miesiąc. Było to możliwe dzięki dobrej organizacji pobytu dzieci, operatywności dyrektora i pomocy licznych sponsorów.

1997/1998

Na terenie szkoły działała 18 Drużyna Harcerska i 18 Drużyna Zuchowa ZHP 1918. Ponadto próby odbywał zespół regionalny "Mała Harenda", a uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego , angielskiego, historii, fizyki oraz w konkursie gawędziarskim i plastycznym. Pierwszy raz zorganizowano wyjazd na "Zieloną Szkołę ". Wybraliśmy Sianożęty nad morzem. Zorganizowano "Zieloną Szkołę" w Sianożętach nad morzem.

1998/1999
Szkoła zaczęła przygotowywać się do reformy systemu oświaty poprzez aktywizowanie uczniów i pierwsze próby opracowania własnego programu wychowawczego. Wprowadzono programy zgodne z reformą edukacji. Rozpoczęła się współpraca z "Caritas" Diecezji Sosnowieckiej polegająca na organizowaniu w budynku naszej szkoły kolonii letnich dla dzieci ze środowisk trudnych i zaniedbanych. Współpraca trwała 11 lat .

1999/2000

Przy współpracy z Urzędem Miasta rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna : dzieci miały sposobność uczestniczyć w sobotnich zajęciach : terapeutycznych turystycznyczno-przyrodniczych , sportowo-rekreacyjnych, plastycznych ,muzyczno- tanecznych i komputerowych.  I Edycja akcji " Dzieci z Harendy - dzieciom z Kamieńca"
Zorganizowano wakacje dla dzieci w miejscu zamieszkania, które sa organizowane do dnia dzisiejszego
Po raz pierwszy przeprowadzono akcję pomocy dzieciom z Ośrodka na Kamieńcu. W akcję włączyli się mieszkańcy Parafii na Harendzie. Ustalono misję i wizję szkoły oraz program wychowawczy i nowy system oceniania.

2000/2001
Rozpoczęto starania o nadanie szkole sztandaru. Zorganizowane zostały bale charytatywne dla dorosłych , z których dochód przeznaczono na zakup sztandaru. Przeprowadzono również akcje zbiórki złomu na wyposażenie sali komputerowej. Wspólnie z rodzicami obchodzono Wigilię szkolną. Na terenie szkoły działał Uczniowski Klub Sportowy, Spółdzielnia Uczniowska, świetlica socjoterapeutyczna. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego , angielskiego , matematyki, fizyki, biologii i geografii. Najlepsi uczniowie z klas 4, 5, 6, 8 zostali nagrodzeni dwutygodniowym pobytem nad morzem w Sianożętach.

2001/2002

Od początku roku szkolnego trwały przygotowania do uroczystości nadania szkole sztandaru. Ostatecznie termin nadania sztandaru ustalono na dzień urodzin Patrona Szkoły Jana Kasprowicza - 12 grudnia.
Do akcji sztandarowej włączyła się cała społeczność szkolna przy wielkim zaangażowaniu rodziców. Środki finansowe w znacznej mierze zostały uzyskane jako dochód z :dwóch zabaw, rozprowadzanych wśród mieszkańców kartek wielkanocnych, kiermaszy szkolnych , aukcji. W sprawę pozyskania środków finansowych szczególnie zaangażowały się : pani Aleksandra Juszczak, pani Małgorzata Behounek, pani Hanna Kardaś. Do sukcesu przyczynił się w znacznej mierze ksiądz proboszcz Kazimierz Podsiadło, który mobilizował mieszkańców do włączenia się w akcję.
Nauczyciele zrealizowali wiele zadań szczegółowych : p. Halina Sierant - Ripper i Bożena Furtak opracowały Kronikę Szkoły; p. Małgorzata Behounek i Halina Sierżant-Ripper przygotowały program artystyczny; pani Halina również prowadziła calą uroczystość nadania szkole Sztandaru według scenariusza napisanego przez dyr.Piotra Kyca; Bożena Furtak przygotowała okolicznościową wystawę przedstawiającą historię szkoły od jej powstania; panie Hanna Kardaś i Łucja Stoińska przygotowały wystawę prezentującą osiągnięcia sportowe uczniów; panie: Aleksandra Juszczak , Hanna Kardaś , Katarzyna Stawiarska i Małgorzata Behounek udekorowały salę gimnastyczną elementami regionalnymi; przygotowaniem i rozprowadzeniem zaproszeń i gwoździ zajęli się: dyrektor szkoły Piotr Kyc, p. Aleksandra Juszczak, Hanna Kardaś, Katarzyna Stawiarska, Małgorzata Behounek; współpraca z rodzicami w wykonaniu elementów do ekspozycji sztandaru: p. Katarzyna Stawiarska i Hanna Kardaś koordynacja prac związanych z poczęstunkiem p. Aleksandra i p. Hanna; pomoc w wystroju i obsługa uroczystości : pani Dorota Skowrońska

2003/2004
Wzięliśmy udział w dwóch wydarzeniach, które miały miejsce na Harendzie. W dniu odbywały się VI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jednym z obiektów wytypowanych do udziału w MDDK było Muzeum i Mauzoleum naszego Patrona Jana Kasprowicza.
Na tą okazję posprzątaliśmy wokół domu Poety a nasz zaspół wystąpił przed zwiedzającym Muzeum gośćmi. To były dwa niezwykłe dni. Tylko wtedy można zobaczyć pomieszczenia Muzeum, których nigdy nie pokazuje się zwiedzającym.

2004/2005
15 stycznia 2005 roku otrzymaliśmy Brązowy Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zorganizowano  I Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza. Szkole odwiedził w ramach wizytacji Parafii pw. Św. Jana i  Apostola  bp. Albin Małysiak.
Nawiązaliśmy współprace Ze Szkołą Podstawową  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.
Współpraca trwała  pięć lat. Dzięki temu uczniowie, podczas wakacji letnich  wyjeżdżali     nad morze do Kartuz. Zwiedzali cały teren Kaszub a także Warmię.
Rozpoczęła się wymiana okien, doprowadzono gaz do kotłowni szkolnej.    

2005/2006
Od tego roku przez kolejne pięć lat  szkoła zajmowała I miejsce a w Sportowej Rywalizacji Szkół Powiatu Tatrzańskiego.
Wykonano generalny remont korytarzy szkolnych oraz zaplecza gospodarczego.  

2006/2007
W zainstalowano kotłownię gazową w miejsc koksowej co obniżyło koszty eksploatacji budynku.   
Zorganizowano I  Memoriał im. Ryszarda  Leśniaka w Tenisie Stołowym. Organizatorem tych zawodów o zasięgu ogólnopolskim  jest mgr Hanna Kardaś - Wicher. Nagrody są fundowane  przez Gminę Zakopane i szereg  instytucji oraz osób prywatnych. 

2007/2008
Wyremontowano szatnie przy sali gimnastycznej.

2009/2010
Nad budynkiem, w miejsce stropodachu krytego papą  postawiono dwuspadowy  dach co zakończyło ciągnące się przez lata problemy podczas większych opadów.
Dokonano generalnego remontu sali  gimnastycznej
2010/2015
  ?


  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 
34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 20 68277, fax. 18 2068277
©KYC
powiększ Powiększ